Jubileum zusters

Feest in Zusterhof. Twee van de vijf in ons woonzorgcentrum wonende Zusters Annonciaden (onze stichters in 1973 !) vierden op 31 maart hun kloosterjubileum.

Zuster Philippa Van Campfort met 60 jaar dienst en Zuster Maria Van Eersel met... 70 jaar.

Een sfeervolle terugblik.